03. 03. 2013.

Koliko ruku ti je potrebno?

Imam jedno staro ogledalo

i dva čista dlana

možda uspijemo

pretrčati most.

Nema komentara: