14. 10. 2015.promijenila sam ime kad sam te upoznala i nikad nije bilo bolje i nikad nije bilo gore
nego sada.

Nema komentara: